incapacitating


incapacitating
adjective
that cripples or disables or incapacitates
-

a crippling injury

Syn: ↑crippling, ↑disabling
Similar to: ↑unhealthful

* * *

incapacitating adj

an incapacitating illness/injury

• • •
Main Entry:incapacitate

Useful english dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • incapacitating — adj. causing disability. Syn: crippling, disabling. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • incapacitating — index disabling Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • Incapacitating — Incapacitate In ca*pac i*tate, v. t. [imp. & p. p. {Incapacitated}; p. pr. & vb. n. {Incapacitating}.] [Pref. in not + capacitate.] [1913 Webster] 1. To deprive of capacity or natural power; to disable; to render incapable or unfit; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • incapacitating — adjective That incapacitates …   Wiktionary

  • incapacitating — in·ca·pac·i·tate || ‚ɪŋkÉ™ pæsɪteɪt v. limit ability, disable; disqualify (Law) …   English contemporary dictionary

  • Incapacitating agent — The term incapacitating agent is defined by the U.S. Department of Defense as: An agent that produces temporary physiological or mental effects, or both, which will render individuals incapable of concerted effort in the performance of their… …   Wikipedia

  • incapacitating agent — žalojamoji kovinė nuodingoji medžiaga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nuodingoji medžiaga, laikinai sukelianti poveikį, kuris (skirtingai nuo masinių neramumų malšinimo cheminių medžiagų) gali būti fizinis ar… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • incapacitating agent — žalojamoji kovinė nuodingoji medžiaga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Psichotropinė nuodingoji medžiaga. atitikmenys: angl. incapacitating agent rus. выводящее из строя ОВ …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • incapacitating dose — žalojamoji apsinuodijimo dozė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Nuodingųjų medžiagų kiekis, sukeliantis mirtinus ir laikinus apsinuodijimus (ICt₁₀₀, ID₁₀₀, ICt₅₀, ID₅₀). atitikmenys: angl. incapacitating dose rus.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • incapacitating agent — žalojamoji nuodingoji medžiaga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuodingoji medžiaga, sukelianti laikino neveiksnumo būklę (kuri skiriasi nuo sukeliamos masinių neramumų malšinimo cheminių medžiagų), fizinius ar protinius negalavimus, kurie… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas